साहित्यदिंडीत आपला समावेश नाही? मग आजच आपले नाव, पत्याचा समावेश करा. म्हणजे दि. १ जानेवारी २०२४ च्या साहित्यदिंडीत आपला समावेश करता येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *